Barnesenteret i Chiselet

Chiselet er en liten landsby i Calarasi-området en snau times kjøretur fra Bucuresti i Romania. Barnesenteret i Chiselet startet opp i 2015, og i dag er det ca. 100 barn knyttet til arbeidet. Det er åpent hver mandag – torsdag.

Her får barna to måltider hver dag, de får vaske seg og alle har hver sin tannbørste stående. De fleste har nemlig ikke et ordentlig sted å vaske seg hjemme. De får klær og sko når det gamle er slitt, de får hårklipp når det trengs, de blir transportert til og fra skolen, og får leksehjelp etter skolen.

Og ikke minst får de leke sammen og får være sammen med voksne som bryr seg om dem og gir dem oppmerksomhet.

Barnesenteret drives av en lokal, kristen menighet. Deres fokus er først og fremst å hjelpe barn med mat, klær, hygiene og skolegang i kombinasjon med å skape et trygt miljø der barn kan føle seg elsket og akseptert, og få håp for framtiden.

Nettopp dette med håp er viktig, for det er det mange av de voksne som har mistet. Det er 80 prosent arbeidsledighet i området, og mange av fedrene drikker for å døyve sin fornedrelse av å ikke kunne forsørge familien sin. En del av mødrene må prostituere seg for å tjene til livets opphold. I en slik setting er håp om en bedre framtid noe mer enn en klisjé.

Vi skulle ønske alle kunne fått mulighet til å være med til Romania og møte disse barna. Maken til varm velkomst har vi aldri opplevd noe annet sted. Den gleden barna utstrålte og den omsorgen de ansatte ga, gjorde at det var en helt spesielt atmosfære der. 

Gården

Det er også en gård knyttet til dette barnesenteret. Tanken er at overskuddet fra gården skal gå til driften av barnesenteret. Det hele startet med noen møbler som ble solgt med griser som betaling. Fra disse få grisene har det utviklet seg til å bli en gård med over 50 kuer, produksjon av ost og dyrking av blant annet tomater, jordbær og vannmeloner.

Noe av poenget med gården er nettopp å skape arbeidsplasser og å vise at det er mulig å få til ting på egen hånd, selv om ting ser håpløst ut.