Firmasponsorer

Vintrene i Chiselet er kalde, og hver vinter sliter veldig mange med å få tak i nok ved. Dette har vært en årlig stor bekymring som vi ønsker å hjelpe til med. Vi har allerede noen firmasponsorer som bidrar med 10 000 kroner årlig til ved, men vi trenger flere. De trenger rundt 70 000 kroner årlig for å kunne hjelpe de fattigste familiene gjennom hele vinteren.

Hver mars-måned sender vi ned penger til å kjøpe ved for neste vinter. Veden kjøpes nemlig på rot og lagres noen måneder slik at det blir god og tørr ved når vinteren setter inn.

Vi trenger også sponsorer som kan gi penger til innkjøp av skolemateriell og hygieneprodukter.

Mange firmaer og organisasjoner jobber samme for å nå FNs bærekraftmål. Er ditt firma med på denne dugnaden? Her kan du se hvilke bærekraftmål human:kind er med på å nå.

Ta kontakt på post@humankind.no hvis ditt firma ønsker å være med å støtte human:kinds arbeid i Chiselet.

Våre firmasponsorer

Kentaur Norge AS
Hjemmeside

Beyond Code AS
Hjemmeside