Om oss

Vi, altså Werner Heum og Sveinung Berntsen, traff hverandre i 1987 på videregående og ble raskt gode venner. Siden den gang har vi opplevd mye sammen, men også på hver vår kant i livet.

I 2017 besøkte Sveinung Romania for første gang hvor han også traff Rebecca. Besøket forandret Sveinung. Rebecca og hennes familie trengte hjelp, og etter en spontan innsamlingsaksjon kunne man gjennomføre en svært nødvendig oppgradering av huset hvor hun bodde sammen med familien sin. Les om hele historien her.

Etter å ha delt sine opplevelser med Werner vokste det frem et sterkt ønske hos oss begge om å kunne hjelpe flere som Rebecca. Ikke et ønske om å bli det nye Redd Barna, men å hjelpe til med det lille vi kan.

I januar 2020 startet vi derfor opp human:kind – be both med 3 enkle prinsipper å jobbe etter.

100 %

Det vi samler inn skal gå direkte til å hjelpe fattige barn og deres familier. 100% av det våre faste givere gir i måneden sendes til dagsenteret for barn i Chiselet. Der opplever de kjærlighet og trygghet, og får praktisk hjelp med klær, mat, hygiene og skolegang. 100 kr inn her, blir 100 kr ut der.

Det samme vil gjelde for prosjekter som gjennomføres utenom de faste overføringene. 

Enkelt

Det skal være enkelt å hjelpe. Vårt mål er å gjøre veien kortest mulig fra giver til barna som får hjelp.

Transparent

Vi vil være transparente og gi våre givere full innsikt og åpenhet i utviklingen av hjelpearbeidet. Dette vil skje gjennom å dokumentere utviklingen både på dagsenteret, gjennomførte samt pågående prosjekter.

Det er faktisk sånn, at litt fra oss, betyr veldig mye mer for andre.