Kuer kan hjelpe fattige barn

Hvert år har human:kind et prosjekt i Chiselet, i tillegg til å støtte den ordinere driften på barnesenteret. I år er prosjektet: Kuer! Kuer kan nemlig hjelp fattige barn.

I Chiselet har de en gård i tilknytning til Barnesenteret. Den kalles Ferma Solomon, altså Salomons gård. Den bidrar med mat, inntekt og arbeidsplasser. I tillegg til ymse grønnsaker, vannmelon, jordbær og kjøtt, produseres det ost på gården. Det er en type ost som minner en del om fetaost og som det spises mye av i Romania. Osten som produseres på gården er av veldig god kvalitet, og etterspørselen er stor. Men de har ikke tilgang på nok melk til å produsere så mye ost som markedet etterspør. Derfor trengs det flere kuer.

Salomons gård har til nå hatt ca. 40 kuer. Disse kuene gir ikke så mye melk, og derfor byttes de gradvis inn til såkalte Holstein-kuer, en art som er kjent for å gi vesentlig mer melk enn andre kuer. Én slik Holstein-ku gir lett en netto inntekt på 1750 kroner pr. måned. I skrivende stund er 9 av kuene på gården Holstein-kuer.

Vi opplever at det er vanskelig å verve nye faste givere. Derfor ser vi for oss å satse mer på å hjelpe barnesenteret med å generere egne inntekter. Det vil gjøre at de i større og større grad blir selvhjulpne og dermed mindre avhengige av hjelp utenfra. For overskuddet fra gården går nemlig direkte til driften av barnesenteret.

Så: Har du lyst til å være med å spleise på en ku? Én ku koster ca. 20 000 kroner med dagens kronekurs. Greier vi å samle inn til å kjøpe et par kuer hadde det vært nydelig. To kuer hadde gitt 3 500 kroner ekstra hver måned til barna i Chiselet! Dessuten får jo hver ku ca. 6-7 kalver i løpet av sitt liv. Så en ku er en veldig god investering.

Hvis du, eller kanskje firmaet du jobber i, ønsker å kjøpe en egen ku, kan man få bestemme navnet på kua :-).

For å spleise på en ku kan du vippse til 65 66 80 eller bruke vårt kontonummer 15065347811. Merk betalingen med «ku».